Advisory Council 2021-22

PDG Muhammad Ayub
Chief Advisor
Club Name: Narayanganj
Md Rezaul Karim Chowdhury PHF
Advisor
Club Name: Dhaka Mid City
M A Karim PHF
Advisor
Club Name: Dhaka Buriganga
Abu Naser Munjurul Hoque Shohel MPHF
Advisor
Club Name: Dhaka Fort
Mezbah Uddin Ahmed Ripon PHF
Advisor
Club Name: Dhaka Tilottoma
S M Emdad Hossain; PHF
Advisor
Club Name: Gulshan Avenue
ABM Abdus Salam MPHF, B
Advisor
Club Name: Greater Dhaka
DR. M A WADUD SARKER; PHF, B , MC , MD
Advisor
Club Name: Dhaka North
Justice Faisal Mahmud Faizee MPHF, B
Advisor
Club Name: Dhaka City
Ashrafur Rahman
Advisor
Club Name: Abahanikunja Dhaka
Sardar Mohammad Anwar Hossain MPHF
Advisor
Club Name: Dhaka
Asheq ul Islam PHF
Advisor
Club Name: Ramna
Abdus Sattar Chowdhury PHF
Advisor
Club Name: Fatullah Narayanganj
Sultana Rahman PHF
Advisor
Club Name: Dhaka Ramna
Adv SM Munir Hossain CP PHF, B, MD
Advisor
Club Name: Uttara Green City
Arif Jebtik RFSM
Advisor
Club Name: Dhaka Mavericks
Mahjabin Mubina Hema RFSM
Advisor
Club Name: Khulna Mahanagar
Jausna Perveen RFSM
Advisor
Club Name: Dhaka Kawranbazar
Rawshan Akhter Chowdhury
Advisor
Club Name: Savar Central
IPP Md Sanowar Hossain Nowroj PHF
Advisor
Club Name: Dilkusha
Md. Afzal Hossain Salim PHF
Advisor
Club Name: Uttara Lake View
Syed Shakhawat Hossain PHF
Advisor
Club Name: Dhaka Cosmopolitan
Tawfiq Ali; MPHF
Advisor
Club Name: Metropolitan Dhaka